สมุดบันทึกประจำวัน
- หน้าสำหรับจดการบ้านกว่า 40 สัปดาห์
- หน้าอื่นๆ เช่น ตารางเรียน,แผนที่ประเทศไทย อาเซียนและแผนที่โลก, หน้าสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลโรงเรียน, สูตรทางคณิตศาสตร์ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และกฎระเบียบต่างๆของโรงเรียน

เราขอเสนอรูปแบบพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านสามารถออกแบบได้ตมที่ท่านต้องการ

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนของท่าน เทคโนโลยีการพิมพ์สี มีความทันสมัย และมีคุณภาพสูง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับโรงเรียน

ทางเลือกสำหรับ สมุดบันทึกประจำวัน

ปกสมุด:
สามารถใส่ข้อมูลส่วนตัว ชื่อครูประจำชั้น และข้อมูลอื่นๆที่สำคัญในหน้าปก ปกของคุณจะได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสีประจำโรงเรียนของคุณ, หรือสีของแต่ละชั้นเรียน และจะมีตราโรงเรียนและรางวัลที่โรงเรียนได้รับอยู่บนหน้าปก
(ทำไมไม่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ? อาจเป็นการจัดการแข่งขันออกแบบปกสมุด และเพื่อคัดสรรหาผู้ชนะ?)

เป็นการสร้างระบบการให้รางวัลแก่นักเรียน ท่านสามารถตรวจดูบันทึกในสมุดจดการบ้าน และมีรางวัลสำหรับนักเรียนที่ทำดีและบทลงโทษสำหรับที่ทำผิดกฎของโรงเรียน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนและยังเป็นการสร้างความเป็นระเบียบวินัยที่ดีอีกด้วย
เรายังมีข้อเสนอพิเศษอีกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋าถือที่สามารถใส่สิ่งของได้ในราคาที่ถูก

ตัวอย่างสมุดบันทึกประจำวัน

ดูตัวอย่างแบบออนไลน์