เราสามารถเผยแพร่วารสารอิเล็กทรอนิกส ของท่านดว้ยหมายเลข ISBN ที่ใช้กันทั่วไปในร้านหนังสือ นอกจากนี้เรายังงสามารถเผยแพร่ e-Yearbook ผ่านทางร้าน Amazon, Apple, Google & Co.

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ:

- หลากหลายช่องทางในการเผยแพร่วารสาร ผ่านช่องทางต่างๆ
- ของท่านสามารถสั่งซื้อได้ตามร้านหนังสือผ่านหมายเลข ISBN
- Perfekt supplement for a printed yearbook
- Perfekt for a school anniversary

นำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในเว็บไซต์ของท่านได้อย่างไร

เรานำรูปจากไฟล์ PDF ใน วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของท่านหลังจากนั้นเราจะส่งรหัส HTML ให้ท่าน ท่านสามารถนำรัหส HTML นี้ไปใช้ในหน้าหลักเว็ปไซต์ของท่านได้โดยง่าย และสวยงามด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้ง่ายและสะดวกของเรา

เราสามารถเปลี่ยน วารสาร ที่เป็นไฟล์ PDF ให้อยู่ในรูป วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่สวยงามได้

เราสามารถเปลี่ยน วารสาร ให้อยู่ในรูป วารสารอิเล็กทรอนิกส์
เราสามารถเผยแพร่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ผ่านทาง:
• epubli eBook-Shop
• Amazon Kindle Store
• Apple iBookstore
• Collins Booksellers
• Der Club Bertelsmann
• Fnac
• Goodreads
• Google Play Store
• Hugendubel
• Indigo
• Kobo Book Store
• Livraria Cultura
• Mondadori
• Skoobe
• Thalia
• Tolino
• Weltbild
• Whitcoulls
• WHSmith